A A A
Svare på undersøkelsenAdministrere undersøkelse
Trenger du hjelp?

Ny medarbeiderundersøkelse i bedrekommune.no

Sist endret: 09.10.15

KS og Kommuneforlaget har i samarbeid med professor i organisasjonspsykologi og ledelse, Linda Lai, utviklet en ny medarbeiderundersøkelse som fokuserer på medarbeiderskap, mestring, motivasjon og ledelse. Den nye undersøkelsen har fått navnet 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. Få mer informasjon om 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse på www.10faktor.no.

Illustrasjonsbilde

Motta produkt- og prisinformasjon om 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse >>

Bakgrunnen for undersøkelsen var innspill fra storbyenes arbeidsgiverutvalg med ønske om en ny undersøkelse med fokus på medarbeiderskap, motivasjon og engasjement. I januar 2014 ble det opprettet arbeidsgruppe og referansegruppe for prosjektet, henholdsvis bestående av Bærum, Kristiansand, Oslo og Skien kommune, og Stavanger, Bergen, Arendal, Trøgstad, Hobøl og Sør-Odal kommune.

Salgs- og markedsansvarlig i Kommuneforlaget Per André Granvoll, og rådgiver Lisbeth Frydenlund i KS, har store forventninger til den nye medarbeiderundersøkelsen. Mestringsledelse og mestringsklima er faktorer som inngår i den nye undersøkelsen. Forskning viser at mestringsledelse gir best resultater både for den enkelte medarbeideren, arbeidsgruppen og organisasjonen som helhet. Et slikt arbeidsklima gjør at medarbeiderne selv ønsker å gjøre hverandre gode, fremfor å konkurrere om å være best. I et godt mestringsklima deler medarbeiderne kompetanse med hverandre, slik at både hver enkelt og gruppen som helhet mestrer og yter bedre.

 

Grundig prosess

– Etter gjennomgang av eksisterende verktøy og dokumentasjon fra deltakerkommunene og samtaler med ulike forskningsmiljøer, falt valget på professor Linda Lai, forteller Frydenlund. Lai er professor i organisasjon og ledelse ved Handelshøyskolen BI og har god kompetanse på og erfaring med kommunesektoren. Linda Lai har også drevet omfattende forskning innen ledelse og medarbeiderskap, med variabler som deltakerkommunene ønsket inn i den nye undersøkelsen. – Linda Lai er svært tydelig på prosess og oppfølging av undersøkelsen i etterkant. Vi er glade for å ha Linda Lai med på laget, sier hun.

 

Klare målsettinger

Målsettingen for den nye medarbeiderundersøkelsen er klar: tilby norske kommuner og fylkeskommuner et godt, forskningsbasert verktøy for å måle variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater – og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid. I tillegg skal undersøkelsen være fokusert og avgrenset, og legge spesiell vekt på mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse.

Granvoll har store forventninger til den nye medarbeiderundersøkelsen: – Vi ser frem til å kunne tilby kommunene en ny og avgrenset medarbeiderundersøkelse som er basert på dagens forskning. Linda Lai er en av de fremste innen dette området, og vi er veldig glade for å ha en så dyktig fagperson med på laget, avslutter Granvoll.

 

 

 FAKTA

Følgende faktorer skal måles i den nye medarbeiderundersøkelsen:

 1. Bruk av kompetanse – opplevd bruk av egen kompetanse
 2. Selvstendighet – opplevd tillit og mulighet til å jobbe selvstendig
 3. Oppgavemotivasjon – motivasjon for selve oppgaven
 4. Mestringstro - tiltro til egen jobbkompetanse
 5. Mestringsorientert ledelse - ledelse med vekt på å gjøre medarbeiderne best mulig ut fra sine forutsetninger
 6. Rolleklarhet – tydelig kommuniserte forventninger
 7. Relevant kompetanseutvikling 
 8. Fleksibilitetsvilje – villighet til å være fleksibel på jobb
 9. Mestringsklima – kultur for å samarbeide og gjøre hverandre gode
 10. Nyttemotivasjon – ønske om å bidra til nytte og måloppnåelse for andre

Målsettinger og innhold:

 • Tilby noske kommuner og fylkeskommuner et godt, forskningsbasert verktøy for å måle variabler som er avgjørende for å oppnå gode resultater - og som kan påvirkes gjennom målrettet utviklingsarbeid
 • Undersøkelsen skal være fokusert og avgrenset - kun 10 faktorer og kun 3-5 påstander knyttet til hver faktor
 • Undersøkelsen legges spesiell vekt på mestring, motivasjon, medarbeiderskap og ledelse
 • Undersøkelsen skal ha femdelt skala med påstander hvor 1 er helt uenig og 5 er helt enig

Undersøkelsen er i tråd med KS’ nye arbeidsgiverpolitiske satsning «Skodd for framtida». Les mer om undersøkelsen på KS' nettsider.

Det blir arrangert offisiell lansering av undersøkelsen med Linda Lai den 21. september - kvelden før KS Arbeidslivskonferanse 22. september. For mer informasjon og påmelding, klikk her.

Den eksisterende medarbeiderundersøkelsen vil fortsatt være tilgjengelig i bedrekommune.no. Kommuner som abonnerer på bedrekommune.no vil få tilgang til begge medarbeiderundersøkelsene.

Motta produkt- og prisinformasjon om 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse >>

 

Nyheter fra KF

Endringer i brukerundersøkelsen psykisk helse og rus

Brukerundersøkelsen for psykisk helse og rus for bruker over 18 år har fått noen små endringer og et par nye spørsmål i 2017.

Les mer

Ny utgave av Kommuneloven med kommentarer

En rekke større endringer i loven de siste årene har gjort det nødvendig å revidere Kommuneloven med kommentarer. Les mer om den nye utgaven og bestill den i vår nettbutikk.

Les mer

– Ambisiøs, bred og krevende

KS har nå lagt frem ny digitaliseringsstrategi mot 2016. Utviklings- og markedssjef i Kommuneforlaget Per Olav Nyborg mener den nye digitaliseringsstrategien er ambisiøs, bred og krevende, og håper at digitaliseringsstrategien blir en «levende» strategi.

Les mer