A A A
Svare på undersøkelsenAdministrere undersøkelse
Trenger du hjelp?

Hverdagsrehabilitering

Kartlegg effekten av hverdagsrehabilitering.

Kommuneforlaget har i samarbeid med KS utviklet en digital registreringsløsning for å kartlegge effekten av hverdagsrehabilitering. Løsningen bygger på det arbeidet KS har gjort gjennom etablering av registrerings- og beregningsmodellen for hverdagsrehabilitering sammen med Fürst og Høverstad ANS og de erfaringene som er gjort i nettverkssamarbeid med kommuner. Verktøyet gir anledning til å registrere brukernes funksjons- og mestringsnivå, samt dokumentere utviklingen av kommunens ressursinnsats. Verktøyet består av et innregistreringsområde og et statistikkområde.

Løsningen dekker registrering på individnivå, oversikt over tjenestemottakere, samt sammenstilling av resultat for kommuner. Løsningen vil bidra til å gi kommunen informasjon og dokumentasjon om kommunens systematiske utviklingsarbeid. Resultatene bidrar til å gi kommunen en god oversikt over den interne ressursbruken og effekten av den, samt et godt grunnlag for å sammenligne seg med andre kommuner.

Både bakgrunnsopplysninger om tjenestemottakerne, ressursinnsats (antall timer bistand/ hjelp pr. uke) og resultater fra kartlegging av funksjons- og mestringsnivå kan registreres.

Løsningen gir anledning til å registrere resultater fra kartleggingsredskapene COPM, SPPB og ADL (IPLOS). Kommunen velger selv hvilke kartleggingsredskaper som er ønskelig å bruke.

Målgruppen for løsningen er fagpersoner som utfører hverdagsrehabilitering for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt ledere og beslutningstakere. Løsningen vil bidra til å gi kommunen informasjon og dokumentasjon om kommunens systematiske utviklingsarbeid innenfor dette fagområdet.

Løsningen kan logges på via alle nettlesere, via pc, nettbrett og smarttelefon.

Les mer på nettsidene til KS

Logg inn i verktøyet

Teknisk brukerveiledning 

Registrerings- og beregningsmodell for hverdagsrehabilitering

Innregistrering

Innregistrering i Hverdagsrehabilitering. Klikk for større versjon.

Klikk på bildet for å se større versjon.

 

Presentasjonsløsning

Presentasjonsløsning i hverdagsrehabilitering. Klikk for større versjon.

Klikk på bildet for å se større versjon.

 

Trenger du teknisk support eller ønsker å vite mer om løsningen?

Kontakt Kommuneforlaget på:

E-post: Hverdagsrehabilitering@kommuneforlaget.no  

Telefon: 24 13 28 50

 

Ønsker dere tilgang til Hverdagsrehabiliteringsløsningen?

Kontakt Salgs- og markedsansvarlige Per Andrè Granvoll eller Kathrine Jørgenvåg for et uforpliktende pristilbud:

E-post: per.andre.granvoll@kommuneforlaget.no 

Tlf. 958 21 956

E-Post: kathrine.jorgenvag@kommuneforlaget.no

Tlf. 24 13 26 00/906 54 870Nyheter fra KF

Endringer i brukerundersøkelsen psykisk helse og rus

Brukerundersøkelsen for psykisk helse og rus for bruker over 18 år har fått noen små endringer og et par nye spørsmål i 2017.

Les mer

Ny utgave av Kommuneloven med kommentarer

En rekke større endringer i loven de siste årene har gjort det nødvendig å revidere Kommuneloven med kommentarer. Les mer om den nye utgaven og bestill den i vår nettbutikk.

Les mer

– Ambisiøs, bred og krevende

KS har nå lagt frem ny digitaliseringsstrategi mot 2016. Utviklings- og markedssjef i Kommuneforlaget Per Olav Nyborg mener den nye digitaliseringsstrategien er ambisiøs, bred og krevende, og håper at digitaliseringsstrategien blir en «levende» strategi.

Les mer