A A A

Hva trenger du hjelp til?

Sist endret: 03.03.17

Under ser du de områdene det oftest er stilt spørsmål om.

Sette opp svarfrister
Brukertilganger og tilgangsrettigheter
Passord, innlogging og utsending

 

Rapporter, populasjon og utvalg
Rapportverktøy
Opprette eller flytte enheter, endre struktur
Skrive ut undersøkelse
Annet
Trenger du hjelp?