A A A

Lokaldemokrati

Lokaldemokratidatabasen – verktøy for utvikling

 Hvor godt er lokaldemokratiet i din kommune?  

 KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017

RESULTATER for KS Lokaldemokratiundersøkelse 2017 Klikk her

 

 • KS inviterer landets kommuner til å undersøke hvordan innbygger og folkevalgte oppfatter lokaldemokratiet i egen kommune
 • Undersøkelsen består i at innbyggere og folkevalgte i kommunestyret svarer på 14 spørsmål om hvordan de oppfatter
  lokaldemokratiet i egen kommune. Innbyggere svarer på spørsmål i telefonintervju. Folkevalgte svarer i tillegg på 29 spørsmål om arbeidet i kommunestyret
 • Klikke her Lokaldemokratiundersøkelsen2017 for å se hvilke spørsmål som stilles i undersøkelsen.
 • Resultatene er offentlige tilgjengelige. Gå inn å se resultatene for den enkelte kommune her. Vil være tilgjengelig 01. april.
 • Spørsmålene som stilles innbyggere og folkevalgte dekker ulike sider ved et godt lokaldemokrati: pålitelig styre, ansvarlig styre, borgernært styre og effektivt styre.
 • Om din kommune er interessert i å delta eller om du bare ønsker mer informasjon ta kontakt med KS ved lise.spikkeland@ks.no
 • Kommunene belastes en egenandel på mellom 11 000 og 17 000 kroner for å delta, avhengig av kommunestørrelse. Kostnaden er knyttet til innbyggerdelen av undersøkelsen.

 


KS Lokaldemokratiundersøkelse 2010 og 2014 Klikk her.

 • Du kan sammenligne resultater over tid dersom kommunen har deltatt flere ganger
 • Her kan du se resultater fra noen av spørsmålene i KS Lokaldemokratiundersøkelse 2010 fremstilt på bedrekommune.no Les mer
 • Her finner du rapporter fra den enkelte kommuner i word-versjon, samt samlerapport fra alle kommuner. Les mer

 

  Trenger du hjelp?