A A A

Offentlige rapporter

Norske kommuner gjennomfører flere hundre brukerundersøkelser i bedrekommune.no hvert år. På denne siden presenteres aggregerte resultater. Undersøkelser for interne tjenester, medarbeiderundersøkelser og undersøkelser som kommunene gjennomfører i egen regi blir ikke publisert på denne siden.

Illustrasjonsbilde offentlige rapporter

I det interaktive rapportverktøyet kan du se landssnittet for spørsmålene i de enkelte undersøkelsene, og sammenligne alle eller utvalgte kommuner med snittet.

 

Tilgjengelige rapporter

Listen over tilgjengelige rapporter blir fortløpende oppdatert. Klikk på ønsket undersøkelse i tabellen for å åpne rapporten.

Bare kommuner med 30 eller flere svar vil vises i rapportene.

Undersøkelse                                            År 
Barnehage 2012 - 2016 
Barnevern 2012 - 2016
Bibliotek 2012 - 2016
Byggesak 2012 - 2016
Ergo- og Fysioterapi 2012 - 2016
Helsestasjon 2012 - 2016 
Innbygger 2012 - 2016
Kulturskole - Elever 2012 - 2016 
Kulturskole - Foreldre og foresatte 2012 - 2016 
PLO Dagsenter 2012 - 2016
PLO Hjemmetjenesten 2012 - 2016 
PLO Institusjon for beboere 2012 - 2016
PLO Institusjon for pårørende 2012 - 2016 
Psykisk helse hvor bruker er over 18 år 2012 - 2016
SFO 2012 - 2016 
Vann og avløpstjenesten 2012 - 2016
Trenger du hjelp?