A A A
Svare på undersøkelsenAdministrere undersøkelse


Hjelp til chat / nettprat?

Lokaldemokratiundersøkelsen 2014 - Rapportverktøy

Sist endret: 01.04.14

Inngang til rapportverktøyet for Lokaldemokrati 2014

Første lansering av resultater fra lokaldemokratiundersøkelsen er nå på plass. Les mer om Lokaldemokratiundersøkelsen på våre nettsider

Velkommen til bedrekommune.no

bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Hos oss får du muligheten til å blant annet sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester.


Stor aktivitet i KS EffektiviseringsNettverk i 2013

I løpet av 2013 deltok i alt 185 kommuner og 18 fylkeskommuner i KS EffektiviseringsNettverk. Det har vært aktivitet i 24 nettverk innen bl.a. internkontroll, barnevern, skole og eiendom.

Les mer

Høy skår på brukerundersøkelser på bedrekommune.no

Resultater fra bruker- innbygger og medarbeiderundersøkelser viser at brukere, innbyggere og medarbeidere i kommunene opplever høy grad av tilfredshet og god kvalitet på tjenestene. Det er små variasjoner fra det ene året til det andre.

Les mer

Nye undersøkelser i bedrekommune.no

Undersøkelsen for utviklingshemmede og deres pårørende er revidert og framstår som en ny undersøkelse. Det vil derfor ikke være mulig å sammenlikne resultater med den tidligere undersøkelsen.

Les mer

Nyheter fra KF

– Ambisiøs, bred og krevende

KS har nå lagt frem ny digitaliseringsstrategi mot 2016. Utviklings- og markedssjef i Kommuneforlaget Per Olav Nyborg mener den nye digitaliseringsstrategien er ambisiøs, bred og krevende, og håper at digitaliseringsstrategien blir en «levende» strategi.

Les mer

Er det mulig for «administrasjonssjefen» å ha «forsvarlig kontroll» når antallet forskrifter allerede har passert 3280, og stadig øker?

I tillegg kommer alle lover, særlover og sentrale veiledere man skal forholde seg til. Pluss det faktum at forskriftene blir mer og mer detaljerte (DiFi, 2010). Kanskje er det på tide å snu på det hele og spørre: Er statlig kontroll forsvarlig utført?

Les mer

Kommuneforlaget vant Innovasjonsprisen for KF BedreStyring

Kommuneforlaget var en av fem finalister til Dataforeningens BI-priser for 2012, og vant Innovasjonsprisen for BI-løsningen KF BedreStyring.

Les mer