A A A
Svare på undersøkelsenAdministrere undersøkelse
Trenger du hjelp?


Hjelp til chat / nettprat?

Velkommen til bedrekommune.no

bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Hos oss får du muligheten til å blant annet sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester.


Ny medarbeiderundersøkelse i bedrekommune.no

KS og Kommuneforlaget har i samarbeid med professor i organisasjon og ledelse, Linda Lai, utviklet en ny medarbeiderundersøkelse som fokuserer på medarbeiderskap, mestring, motivasjon og ledelse. Den nye undersøkelsen har fått navnet 10 FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse, og blir tilgjengelig gjennom bedrekommune.no i august 2015.

Les mer

Resultater fra brukerundersøkelser på bedrekommune 2012-2014

Resultater fra brukerundersøkelser på bedrekommune fra 2012-2014 er lansert. Tallene er lansert på KS sine nettsider.

Les mer

Inngang til rapportverktøyet for Lokaldemokrati 2014

Her finner du resultater fra Lokaldemokratiundersøkelsen

Les mer

Stor aktivitet i KS EffektiviseringsNettverk i 2013

I løpet av 2013 deltok i alt 185 kommuner og 18 fylkeskommuner i KS EffektiviseringsNettverk. Det har vært aktivitet i 24 nettverk innen bl.a. internkontroll, barnevern, skole og eiendom.

Les mer

Nye undersøkelser i bedrekommune.no

Undersøkelsen for utviklingshemmede og deres pårørende er revidert og framstår som en ny undersøkelse. Det vil derfor ikke være mulig å sammenlikne resultater med den tidligere undersøkelsen.

Les mer

Nyheter fra KF

Ny versjon av KF Infoserie

Den nye versjonen gjøres tilgjengelig for sluttbrukere i perioden mellom 15. til 17. desember og gir sluttbruker enkel tilgang dokumenter, egne merknader og mapper. – Vi er glade for endelig å kunne lansere ny versjon av KF Infoserie, sier teknisk ansvarlig Unni Søtorp Holm.

Les mer

Ny utgave av Kommuneloven med kommentarer

En rekke større endringer i loven de siste årene har gjort det nødvendig å revidere Kommuneloven med kommentarer. Les mer om den nye utgaven og bestill den i vår nettbutikk.

Les mer

– Ambisiøs, bred og krevende

KS har nå lagt frem ny digitaliseringsstrategi mot 2016. Utviklings- og markedssjef i Kommuneforlaget Per Olav Nyborg mener den nye digitaliseringsstrategien er ambisiøs, bred og krevende, og håper at digitaliseringsstrategien blir en «levende» strategi.

Les mer