A A A
Svare på undersøkelsenAdministrere undersøkelse
Trenger du hjelp?

Velkommen til bedrekommune.no

bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Hos oss får du muligheten til å blant annet sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester.


Skal du svare på 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse?

Gå til www.10faktor.no

Resultater fra Bedrekommune 2012-2015

Trenden med høy skår på bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser ser ut til å holde seg på samme nivå som tidligere år.

Les hele artikkelen på KS sine nettsider:

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/kvalitet-og-brukermedvirkning/resultater-fra-bedrekommune.no-2012---2015/

 

Nytt år 2016

Undersøkelsene for 2016 er nå tilgjengelig i portalen.

Les mer

10faktor.no er lansert

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse som blir tilgjengelig i august har nå fått sin egen nettside www.10faktor.no.

Les mer

Nytt interaktivt verktøy for offentlige resultater

Kommuneforlaget presenterer et nytt og brukervennlig verktøy på bedrekommune.no for offentlige rapporter fra kommunenes brukerundersøkeler

Les mer

Ny medarbeiderundersøkelse i bedrekommune.no

KS og Kommuneforlaget har i samarbeid med professor i organisasjonspsykologi og ledelse, Linda Lai, utviklet en ny medarbeiderundersøkelse som fokuserer på medarbeiderskap, mestring, motivasjon og ledelse. Den nye undersøkelsen har fått navnet 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. Få mer informasjon om 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse på www.10faktor.no.

Les mer

Nyheter fra KF

Hverdagsrehabilitering

Kommuneforlaget har i samarbeid med KS utviklet et digitalt verktøy for å kartlegge effekten av hverdagsrehabilitering. Verktøyet gir anledning til å registrere brukernes funksjons- og mestringsnivå, samt dokumentere utviklingen av kommunens ressursinnsats.

Les mer

www.10faktor.no er lansert

10-FAKTOR KS´ medarbeiderundersøkelse som blir tilgjengelig i august har nå fått sin egen nettside www.10faktor.no. Her kan du blant annet lese om de ti faktorene som måles i undersøkelsen, og hvorfor det er viktig å måle dem.

Les mer

Skjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Kommuneforlaget har utviklet søknadsskjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage».

Les mer