A A A
Svare på undersøkelsenAdministrere undersøkelse


Hjelp til chat / nettprat?

Velkommen til bedrekommune.no

bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Hos oss får du muligheten til å blant annet sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester.


Ny medarbeiderundersøkelse i bedrekommune.no - 10 FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse

KS utvikler i samarbeid med professor Linda Lai, BI, en ny, forskningsbasert medarbeiderundersøkelse. Denne, 10 FAKTOR KS medarbeiderundersøkelse, blir tilgjengelig for kommunene fra august 2015

Les mer

Resultater fra brukerundersøkelser på bedrekommune 2012-2014

Resultater fra brukerundersøkelser på bedrekommune fra 2012-2014 er lansert. Tallene er lansert på KS sine nettsider.

Les mer

Ny medarbeiderundersøkelse i bedrekommune.no

KS og Kommuneforlaget har i samarbeid med professor i organisasjon og ledelse, Linda Lai, utviklet en ny medarbeiderundersøkelse som fokuserer på medarbeiderskap, mestring, motivasjon og ledelse. Den nye undersøkelsen blir tilgjengelig gjennom bedrekommune.no i august 2015.

Les mer

Inngang til rapportverktøyet for Lokaldemokrati 2014

Her finner du resultater fra Lokaldemokratiundersøkelsen

Les mer

Stor aktivitet i KS EffektiviseringsNettverk i 2013

I løpet av 2013 deltok i alt 185 kommuner og 18 fylkeskommuner i KS EffektiviseringsNettverk. Det har vært aktivitet i 24 nettverk innen bl.a. internkontroll, barnevern, skole og eiendom.

Les mer

Nye undersøkelser i bedrekommune.no

Undersøkelsen for utviklingshemmede og deres pårørende er revidert og framstår som en ny undersøkelse. Det vil derfor ikke være mulig å sammenlikne resultater med den tidligere undersøkelsen.

Les mer

Nyheter fra KF

Kommuneforlagets brukerkonferanser 2015 – meld deg på!

Vi har gleden av å invitere deg til Kommuneforlagets regionale brukerkonferanser 2015. I 2013 gjennomførte vi konferanser i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo. Dette året legges brukerkonferansene til Oslo 23.mars, Trondheim 24.mars og Stavanger 25.mars.

Les mer

Ny versjon av KF Infoserie

Den nye versjonen gjøres tilgjengelig for sluttbrukere i perioden mellom 15. til 17. desember og gir sluttbruker enkel tilgang dokumenter, egne merknader og mapper. – Vi er glade for endelig å kunne lansere ny versjon av KF Infoserie, sier teknisk ansvarlig Unni Søtorp Holm.

Les mer

Ny utgave av Kommuneloven med kommentarer

En rekke større endringer i loven de siste årene har gjort det nødvendig å revidere Kommuneloven med kommentarer. Les mer om den nye utgaven og bestill den i vår nettbutikk.

Les mer