A A A
Svare på undersøkelsenAdministrere undersøkelse
Trenger du hjelp?

Velkommen til bedrekommune.no

bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Hos oss får du muligheten til å blant annet sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester.10faktor.no er lansert

10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse som blir tilgjengelig i august har nå fått sin egen nettside www.10faktor.no.

Les mer

Nytt interaktivt verktøy for offentlige resultater

Kommuneforlaget presenterer et nytt og brukervennlig verktøy på bedrekommune.no for offentlige rapporter fra kommunenes brukerundersøkeler

Les mer

Ny medarbeiderundersøkelse i bedrekommune.no

KS og Kommuneforlaget har i samarbeid med professor i organisasjonspsykologi og ledelse, Linda Lai, utviklet en ny medarbeiderundersøkelse som fokuserer på medarbeiderskap, mestring, motivasjon og ledelse. Den nye undersøkelsen har fått navnet 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. Få mer informasjon om 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse på www.10faktor.no.

Les mer

Nyheter fra KF

www.10faktor.no er lansert

10-FAKTOR KS´ medarbeiderundersøkelse som blir tilgjengelig i august har nå fått sin egen nettside www.10faktor.no. Her kan du blant annet lese om de ti faktorene som måles i undersøkelsen, og hvorfor det er viktig å måle dem.

Les mer

Nyhet: Skjema for redusert foreldrebetaling i barnehage

Fra 1. mai 2015 ble det innført en ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetalingen for familier med lav inntekt. Kommuneforlaget har utviklet søknadsskjema «Redusert foreldrebetaling i barnehage».

Les mer

Forventningsavklaring – viktig del av foreldresamarbeidet

Opplæringsloven slår fast at det skal være et samarbeid mellom skolen og hjemmene. Hva lov- og avtaleverk sier er én ting – hva partene faktisk forventer av hverandre er vel så viktig.

Les mer