A A A
Svare på undersøkelsenAdministrere undersøkelse
Trenger du hjelp?

Velkommen til bedrekommune.no

bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Hos oss får du muligheten til å blant annet sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester.


Skal du svare på 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse?

Gå til www.10faktor.no

Resultater fra Bedrekommune 2012-2015

Trenden med høy skår på bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser ser ut til å holde seg på samme nivå som tidligere år.

Les hele artikkelen på KS sine nettsider:

http://www.ks.no/fagomrader/utvikling/effektiviseringsnettverkene/kvalitet-og-brukermedvirkning/resultater-fra-bedrekommune.no-2012---2015/

 

Nytt år 2017

Undersøkelsene for 2017 er nå tilgjengelig i portalen.

Les mer

Nytt interaktivt verktøy for offentlige resultater

Kommuneforlaget presenterer et nytt og brukervennlig verktøy på bedrekommune.no for offentlige rapporter fra kommunenes brukerundersøkeler

Les mer

Ny medarbeiderundersøkelse i bedrekommune.no

KS og Kommuneforlaget har i samarbeid med professor i organisasjonspsykologi og ledelse, Linda Lai, utviklet en ny medarbeiderundersøkelse som fokuserer på medarbeiderskap, mestring, motivasjon og ledelse. Den nye undersøkelsen har fått navnet 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse. Undersøkelsen er spesielt tilpasset norske kommuner, fylkeskommuner og kommunale foretak. Få mer informasjon om 10-FAKTOR KS' medarbeiderundersøkelse på www.10faktor.no.

Les mer

Nyheter fra KF

Endringer i brukerundersøkelsen psykisk helse og rus

Brukerundersøkelsen for psykisk helse og rus for bruker over 18 år har fått noen små endringer og et par nye spørsmål i 2017.

Les mer

Ny utgave av Kommuneloven med kommentarer

En rekke større endringer i loven de siste årene har gjort det nødvendig å revidere Kommuneloven med kommentarer. Les mer om den nye utgaven og bestill den i vår nettbutikk.

Les mer

– Ambisiøs, bred og krevende

KS har nå lagt frem ny digitaliseringsstrategi mot 2016. Utviklings- og markedssjef i Kommuneforlaget Per Olav Nyborg mener den nye digitaliseringsstrategien er ambisiøs, bred og krevende, og håper at digitaliseringsstrategien blir en «levende» strategi.

Les mer