A A A
Svare på undersøkelsenAdministrere undersøkelse


Hjelp til chat / nettprat?

Velkommen til bedrekommune.no

bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Hos oss får du muligheten til å blant annet sammenligne resultater med andre kommuner og mellom egne tjenester.


Avslutning av årets undersøkelser: 21. desember 2014

Sist endret: 10.12.14

bedrekommune.no er åpen for registrering av svar til og med søndag 21. desember. Neste års undersøkelser kan gjennomføres fra og med 12. januar 2015. Selv om det ikke kan registreres besvarelser i denne perioden, vil rapportene være tilgjengelige for rapportbrukere og administratorer i kommunen. Det er viktig at kommunen er bevisst på stoppdatoen ved gjennomføring av undersøkelser frem mot jul.


Lokaldemokratiundersøkelsen 2014 - Rapportverktøy

Sist endret: 22.04.14

Inngang til rapportverktøyet for Lokaldemokrati 2014

Resultater fra Lokaldemokratiundersøkelsen er nå tilgjengelig. Les mer om Lokaldemokratiundersøkelsen på våre nettsider

Stor aktivitet i KS EffektiviseringsNettverk i 2013

I løpet av 2013 deltok i alt 185 kommuner og 18 fylkeskommuner i KS EffektiviseringsNettverk. Det har vært aktivitet i 24 nettverk innen bl.a. internkontroll, barnevern, skole og eiendom.

Les mer

Høy skår på brukerundersøkelser på bedrekommune.no

Resultater fra bruker- innbygger og medarbeiderundersøkelser viser at brukere, innbyggere og medarbeidere i kommunene opplever høy grad av tilfredshet og god kvalitet på tjenestene. Det er små variasjoner fra det ene året til det andre.

Les mer

Nye undersøkelser i bedrekommune.no

Undersøkelsen for utviklingshemmede og deres pårørende er revidert og framstår som en ny undersøkelse. Det vil derfor ikke være mulig å sammenlikne resultater med den tidligere undersøkelsen.

Les mer

Nyheter fra KF

– Ambisiøs, bred og krevende

KS har nå lagt frem ny digitaliseringsstrategi mot 2016. Utviklings- og markedssjef i Kommuneforlaget Per Olav Nyborg mener den nye digitaliseringsstrategien er ambisiøs, bred og krevende, og håper at digitaliseringsstrategien blir en «levende» strategi.

Les mer

Er det mulig for «administrasjonssjefen» å ha «forsvarlig kontroll» når antallet forskrifter allerede har passert 3280, og stadig øker?

I tillegg kommer alle lover, særlover og sentrale veiledere man skal forholde seg til. Pluss det faktum at forskriftene blir mer og mer detaljerte (DiFi, 2010). Kanskje er det på tide å snu på det hele og spørre: Er statlig kontroll forsvarlig utført?

Les mer

Kommuneforlaget vant Innovasjonsprisen for KF Bedre styring

Kommuneforlaget var en av fem finalister til Dataforeningens BI-priser for 2012, og vant Innovasjonsprisen for BI-løsningen KF Bedre styring.

Les mer