Hopp til hovedinnhold

KS Effektiviseringsnettverkene er et tilbud til alle kommuner som ønsker å arbeide med effektivisering og fornyelse. Nettverkene består av flere kommuner som sammen skaper en arena for analyser, erfaringsutveksling , benchlæring og forbedringer.

Metoden innebærer i korte trekk at kommuner:

 • Kartlegger tjenestedata på valgte områder
 • Sammenligner effektivitet og kvalitet
 • Utveksler erfaringer – og finner beste praksis
 • Setter mål på forbedringer

Fokus i nettverkene er rettet mot resultateffektivitet; forholdet mellom ressursbruk og kvalitet . Vi bruker KOSTRA data, data fra andre registre, samt resultater fra bruker- og medarbeiderundersøkelser.

Både fagfolk fra tjenesteområdene og økonomer og andre fra administrativ ledelse deltar sammen når sammenstillinger av ulike datatyper presenteres og drøftes.

Etter gjennomført nettverk er målet å ha fått:

 • økt innsikt i tjenesten
 • bedre beslutningsgrunnlag for folkevalgte
 • et bedre styringsverktøy, som gir grunnlag for beslutninger og veivalg
 • tydeligere mål på kvalitet i tjenestene
 • økt brukermedvirkning og brukerdialog
 • økt fokus på resultat for brukeren
 • mulighet for sammenligning med seg selv og andre over tid

KS har nettverk i de fleste kommunale tjenester.