Hopp til hovedinnhold

Kommuneforlaget har i samarbeid med KS utviklet en digital registreringsløsning for å kartlegge effekten av hverdagsrehabilitering. Løsningen bygger på det arbeidet KS har gjort gjennom etablering av registrerings- og beregningsmodellen for hverdagsrehabilitering sammen med Fürst og Høverstad ANS og de erfaringene som er gjort i nettverkssamarbeid med kommuner. Verktøyet gir anledning til å registrere brukernes funksjons- og mestringsnivå, samt dokumentere utviklingen av kommunens ressursinnsats. Verktøyet består av et innregistreringsområde og et statistikkområde.


Løsningen dekker registrering på individnivå, oversikt over tjenestemottakere, samt sammenstilling av resultat for kommuner. Løsningen vil bidra til å gi kommunen informasjon og dokumentasjon om kommunens systematiske utviklingsarbeid. Resultatene bidrar til å gi kommunen en god oversikt over den interne ressursbruken og effekten av den, samt et godt grunnlag for å sammenligne seg med andre kommuner.

Både bakgrunnsopplysninger om tjenestemottakerne, ressursinnsats (antall timer bistand/ hjelp pr. uke) og resultater fra kartlegging av funksjons- og mestringsnivå kan registreres.


Løsningen gir anledning til å registrere resultater fra kartleggingsredskapene COPM, SPPB, COOP/WONCA og ADL (IPLOS). Kommunen velger selv hvilke kartleggingsredskaper som er ønskelig å bruke.

Målgruppen for løsningen er fagpersoner som utfører hverdagsrehabilitering for eksempel fysioterapeuter og ergoterapeuter, samt ledere og beslutningstakere. Løsningen vil bidra til å gi kommunen informasjon og dokumentasjon om kommunens systematiske utviklingsarbeid innenfor dette fagområdet.

Løsningen kan logges på via alle nettlesere, via PC, nettbrett og smarttelefon.

Les mer på nettsidene til KS

Logg inn i verktøyet

Teknisk brukerveiledning 

 

Registrerings- og beregningsmodell for hverdagsrehabilitering

Innregistrering:

Innregistrering