Hopp til hovedinnhold

Veiledning for intervju ved brukerundersøkelse utviklingshemmede

Til den som skal foreta intervju

Spørreskjemaet for "Utviklingshemmede - Brukere" er utviklet primært for personer med utviklingshemming. Det skal benyttes intervju som metode for å få svar på spørsmålene i denne brukerundersøkelsen. Intervjueren oppfordres til å forklare vanskelige ord og uttrykk dersom det kreves.

Undersøkelsen er delt i to; den ene delen er standardspørsmål som besvares med ja/nei/vet ikke, den andre delen er dialogspørsmål med felt for fritekst. Disse spørsmålene er ment som supplement til og utdyping av standardspørsmålene. Svarene du som intervjuer skriver ned her, vil komme fram i en egen kommentarrapport. Du bruker bare de spørsmålene du føler er nødvendig for å få fram brukers meninger. Det er altså ikke nødvendig å følge disse spørsmålene slavisk.

Ved gjennomføring av intervjuet kan du laste ned og skrive ut dette skjemaet:http://www.bedrekommune.no/sites/bedrekommune.no/files/veiledninger/IntervjuskjemaforUtviklingshemmede.pdf