Hopp til hovedinnhold

Ny brukerundersøkelse for introduksjonsprogrammet for flyktninger

Ny brukerundersøkelse for introduksjonsprogrammet for flyktninger


Fra høsten 2015 har KS EffektiviseringsNettverkene tilbudt kommuner å delta i nettverk for å forbedre kvaliteten i Introduksjonsordningen og introduksjonsprogram for flyktninger. I samarbeid med deltakerkommunene har KS utviklet en brukerundersøkelse for deltakere i introduksjonsprogram for flyktninger. Mer enn 40 kommuner har prøvd ut pilotundersøkelsen og gitt innspill til forbedringer. Nå er undersøkelsen ferdigstilt og tilgjengelig i bedrekommune.

Se faglig veileder og spørreundersøkelsen her.