bedrekommune.no er et verktøy for å måle opplevd kvalitet gjennom bruker-, innbygger- og medarbeiderundersøkelser.

Du kan enkelt følge din kommunes utvikling over tid eller sammenlikne deg med andre kommuner.

Bilde
laptop
Bilde
check

Ta pulsen på kommunens
tjenester

Bilde
check

Velg mellom mange standard undersøkelser

Bilde
check

Enkel sammenlikning med andre kommuner

Bilde
network people

Hva er bedrekommune.no

Vil du vite mer om hva bedrekommune.no verktøyet er og hvordan den kan hjelpe din organisasjon med å ta datadrevne beslutninger kan du lese mer om dette her.

Les mer

Styrker demokratiet

Brukerundersøkelser er med på å styrke demokratiet ved at innbyggere kan si ifra ved flere anledninger enn i stemmeurnene hvert fjerde år. bedrekommune.no er med på digitalisering både for kommunen og innbyggere innenfor alle tjenester som vi forventes å forholde oss til.

Les mer
Bilde
network people

Ta kontakt med oss

Fyll inn din kontaktinformasjon her så vil en av oss kontakte deg om bedrekommune.

Kontakt oss

Kontaktperson

Bilde
contact person